Vyberte stranu

BMI kalkulačka

Čo je to BMI

Index telesnej hmotnosti (BMI) slúži na meranie vášho telesného tuku. Je založený na vzťahu vašej hmotnosti k vašej výške a platí pre väčšinu dospelých mužov a žien vo veku 20 a viac rokov. Pre deti vo veku 2 a viac rokov je BMI percentil zhodnotením telesného tuku.

BMI nemeria telesný tuk priamo, avšak výskumy ukazujú, že výsledky merania BMI sa zhodujú výsledkami meraní ako je napr. podvodné váženie, dual-energy X-ray absorptiometria (DXA) a iné. Naviac ide o lacný a ľahko dostupný prostriedok, ktorý nám podáva dostatočne objektívny obraz o stave nášho tela.

BMI sa používa ako nástroj na určenie, či má osoba podváhu, nadváhu, je obézna alebo je jej hmotnosť zdravá vzhľadom na výšku. Ak je hodnota BMI osoby v rozmedzí zdravého stavu, tento človek je mimo zdravotného ohrozenia. Ak je však jeho hodnota iná, zdravotné riziká sa môžu výrazne zvýšiť.

Obrázok: 283177196

Hodnoty BMI sú vekovo nezávislé, avšak rovnaké BMI nemusí vždy zodpovedať rovnakým stupňom nadváhy. Líši sa napr. u rôznych rás/ národov v dôsledku rôznych telesných parametrov, ďalšou výnimkou sú aj športovci, preto tento údaj nemôžeme brať ako 100% ukazovateľ.

Fakty o BMI

Tu vám ponúkame zhrnutie základných kľúčových faktov o BMI:

 • Body mass index (BMI) je mierou relatívneho množstva tuku vzhľadom na hmotnosť a výšku jedinca.
 • Quetelet Index bol navrhnutý Adolphom Queteletom, belgickým matematikom, astronómom a štatistikom v roku 1832. Neskôr bol tento index premenovaný na „body mass index“ (index telesnej hmotnosti) v roku 1972 Ancelom Keysom.
 • BMI je jednoduché, lacné a neinvazívne meranie telesného tuku.
 • Faktory, ako je vek, pohlavie, etnický pôvod a svalová hmota v ňom nie sú zohľadnené.
 • Pre dospelých od 20 rokov a viac, je BMI interpretovaný pomocou štandardných kategórií zoradených podľa vzťahu výšky a hmotnosti, ktoré sú rovnaké pre všetky vekové kategórie pre mužov aj pre ženy.
 • U detí a dospievajúcich medzi 2-20 rokov je BMI interpretovaný vzhľadom na vek a pohlavie dieťaťa.
 • BMI je pomerne presným a jednoduchým indikátorom telesného tuku pre dospelých i deti.
 • BMI nemeria telesný tuk priamo, a preto by nemal byť používaný ako diagnostický nástroj.
 • BMI by mal byť použitý ako miera pre sledovanie hmotnosti a ako nástroj na identifikáciu potenciálnych problémov hmotnosti u jednotlivcov.
 • Ostatné spôsoby merania telesného tuku napríklad podľa hrúbky kožnej riasy, bioelektrická impedancia, podvodné váženie a.i. sú presnejšie než BMI.

Spôsoby merania BMI

Existujú dva spôsoby, ako zistiť svoj BMI:

 • BMI Kalkulačka (ktorú nájdete ďalej v tomto článku)
 • Tabuľka BMI, kde môžete zistiť vaše BMI pomocou vyhľadania vašej výšky v stĺpci na ľavej strane a jej spojením so svojou váhu v pozdĺžnej hornej lište. Číslo v strede poľa medzi nimi je vaša BMI.

Obrázok: 305430554

Výhody merania BMI

Medzi základné výhody sledovania a riadenia sa indexom telesnej hmotnosti zaraďujeme:

 • Prechod od obezity k zdravej telesnej hmotnosti.
 • Cvičebný plán na udržanie zdravého BMI nám pomôže uchrániť sa   od bolesti kĺbov a svalov.
 • Budeme disponovať zvýšenou energiou a schopnosťou vykonávať viac činností.
 • Zlepší sa regulácia telesných tekutín a krvného tlaku.
 • Zníži sa záťaž srdca a obehového systému.
 • Vylepší sa náš spánok.
 • Zníži sa nám aj hladina triglyceridov v krvi, krvná glukózy, a riziko cukrovky typu 2.
 • Znižuje sa riziko srdcových ochorení a niektorých druhov rakoviny.

Nadváha zvyšuje záťaž na srdce, ktoré musí náročnejšie pracovať, zvyšuje sa krvný tlak, hladina cholesterolu a hladina triglyceridov. Naviac sa znižuje (dobrý) cholesterolu HDL. Nadváha tiež spôsobuje vyššiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky.

BMI Kalkulačka

(sem tu kalkulačku)

PODVÁHA: BMI < 19

V prípade, že vám kalkulačka ukáže číslo menšie ako 19, mali by ste sa čím skôr zamyslieť nad vaším životným štýlom, ideálne navštíviť lekára alebo nutričného poradcu. Rozhodne situáciu nepodceňujte, podváha je veľmi nebezpečná!!!

NADVÁHA: BMI > 25

Aj v tomto prípade, je potrebná úprava životného štýlu. Nadváha je v súčasnosti celkovo spoločenským problémom, ale mali by sme si uvedomiť, že nejde o normálny ani zdravý stav. Základom je dostatok pohybu a zdravý jedálniček. Vyhnite sa radikálnym diétam a radšej požiadajte o radu fitness trénera alebo výživového poradcu.

OBEZITA: BMI>30

Rovnako ako v prípade podváhy obezita je vážnym stavom, ktorý by ste mali neodkladne riešiť.

Ak spadáte do tejto kategórie, ihneď začnite meniť svoj životný štýl, ale myslite na to, že chudnúť treba pomaly a s rozumom, inak vám hrozí jo-jo efekt.

Nepresnosti merania BMI

Výpočet BMI je vhodný a dostatočne presný u obyčajných ľudí. Výsledok však môže byť značne skreslený u športovcov. Dôvodom je ich vysoká aktivita a množstvo svalovej hmoty (zvyšuje váhu). Čiže výsledok BMI pre 100kg kulturistu by zrejme ukázal výraznú nadváhu, čo však nie je pravdivým stavom.

Ďalšou výnimkou sú ľudia, ktorý na sebe vyskúšali viacero diét, pretože pri každej diéte telo stráca okrem tuku aj svalovú hmotu. V prípade, že človek po schudnutí opäť pribral na pôvodnú váhu jeho svaly sa nevrátia, ale ich miesto nahradí tuk. Preto by podľa BMI mal takýtočlovek rovnaké hodnoty ako pred diétou, ale z reálneho pohľadu je jeho % tuku v tele vyššie. Preto, ako sme už niekoľko krát opakovali, snažte sa chudnúť pod dohľadom odborníka!

Meranie obvodu pásu

Odborníci v súčasnosti tvrdia, že meranie obvodu pásu je oveľa presnejším spôsobom udržiavania zdravej váhy než tradičný Index telesnej hmotnosti (BMI). Meranie obvodu vášho pásu totižto zachytáva aj vaše rozloženie telesného tuku, čo môže byť významným indikátorom rizika cukrovky, srdcových chorôb a mŕtvice.

Nedostatky BMI

BMI je merané podľa hmotnosti človeka v kilogramoch delené jeho výškou v metroch – jedná sa o komplikovaný výpočet a vzorec, ktorý je väčšine ľudí neznámy. Čo je ešte dôležitejšie je, že BMI nedokáže určiť a namerať distribúciu tuku po tele.

Viscerálny tuk

Britskí vedci ukázali, že typický tvar postavy „jablko“, pri ktorej sa ukladá prebytočný tuk v okolí brucha, v blízkosti srdca, pečene a obličiek je oveľa nebezpečnejší a pri tomto type postavy vzniká väčšie riziko zdravotných problémov než u človeka s postavou v tvare „hrušky“, kedy sa tuk zvyčajne ukladá na bokoch, stehnách a zadočku.

Meranie vášho pásu je preto zásadné. Číslo, ktoré získate, vám podá informáciu o rozložení vášho tuku a jeho úrovni. Ak sa váš tuk hromadí v oblasti vnútorných orgánov a trupu, máte zvýšené množstvo viscerálneho tuku alebo tzv. „centrálnu obezitu“. Viscerálny tuk je priamo spojený so vznikom mŕtvice a srdcovo cievnych ochorení.

Pri približnom meraní by váš pás nemal presiahnuť viac než polovicu vašej výšky.

Aké sú zdravé hodnoty?

Pre muža merajúceho 180cm je vhodné, aby mal obvod pásu menší než 90 cm. U žien je samozrejme situácia mierne odlišná. Žena merajúca 160 cm by mala mať obvod pásu 80 cm alebo menej.